Tärningens historia

För att du ska kunna spela craps vid ditt nästa casinobesök så krävs det självklart att det finns användbara tärningar vid bordet, då hela spelet hänger på dessa små kuber. Många av de spel där tärningen används har en lång historia bakom sig, men tärningen i sig här en ännu längre sådan. Arkeologer har vid ett flertal tillfällen hittat tärningsliknande föremål vid stora utgrävningar och har daterat dessa enda bak till egyptiernas tid. Dock tror många att dem har använts under längre tid än så. De tärningar man har hittar har liknat dagens tärningar på en mängd olika sätt. Däremot har de oftast varit tillverkade i mer exklusiva material såsom marmor eller ben från olika djur, jämfört med dagens tärningar som oftast är i trä eller plast.

Men det är inte bara i spelsyfte som tärningarna har använts under åren. Innan fenomenet med slumpen uppkom så trodde folk att det fanns en övre makt som styrde över vilken sida på tärningen som visades vid ett kast. Detta gjorde att man i många fall helt och hållet förlitade sig på de saker som tärningarna visade och de användes i vissa fall för att avgöra frågor som gällde liv eller död. Bland annat finns det historier där man i domstolen kastat en tärning för att avgöra om en person skulle få dödsstraff eller ej.

Flera olika tärningar
Förutom den sexsidiga tärningen som används i de flesta spelen så finns det även tärningar av andra utformningar. Kuben är bara en av de platonska kropparna som går att använda för att skapa en tärning. Med platonsk kropp menas en form där alla sidor är lika stora ytmässigt och därför har samma chans att dyka upp som de andra. Bland annat finns det tärningar med fyra, åtta, tio, tolv och tjugo sidor. Någonting som skiljer den fyrsidiga pyramidformade tärningen från de andra är att man här inte läser av den siffra som visas uppåt, utan istället den siffra som hamnar ner mot bordet.

You missed